Sumec velký (Silurus glanis)

Biologie, fotografie, recepty a další

Sumec velký

Sumec velký

Sumec velký

Odvážným snem snad každého českého rybáře je ulovit sumce velkého. Jenže to opravdu není tak jednoduché, jak se může zdát. Skutečně jde o poměrně odvážný sen, protože sumec se jen tak ulovit nedá. Co byste o něm měli vědět, abyste zvětšili šanci na svůj rybářský úspěch? Čtěte tedy dále.

Obecně o sumci

Sumec velký (latinky Silurus glanis) patří do třídy paprskoploutvích. Dále ho řadíme do řádu sumců, čeledě sumcovití a rodu sumec. Nebudeme-li počítat jeseterovité ryby, jde o největší sladkovodní rybu u nás.

Popis sumce

Sumec velký má protáhlé tělo, které je pokryté slizkou kůží nemající šupiny. Barva těla je olivově zelená až modrošedá. Na bocích je vidět mramorování a břicho je světle šedé či bílé. Někteří samci jsou bíle zbarvené.
Tělo nenápadně přechází v širokou nízkou hlavu. Ta je vybavená dvěma dlouhými vousy v horní čelisti. V dolní čelisti má pak čtyři kratší fousy. Jde o chemoreceptory, ve kterých má sumec chuťové buňky. Ty představují kompenzaci pro jeho špatně vyvinutý zrak.
Sumec má silné čelisti s velkým množstvím zubů. Mají sklon dovnitř tlamy. Oči jsou malé, nevelká je i hřbetní ploutev, která nemá tvrdé paprsky. Řitní ploutev je široká. Ocasní část těla je zploštělá a dlouhá.
Sumec je rybou dlouhověkou. Dožívá se dvaceti až čtyřiceti let. Navíc má-li vhodné podmínky, tj. teplou vodu a dostatek teploty, roste velmi rychle. V prvním roce dosahuje kolem 20 cm, v pátém to je už přes půl metru, v desátém přes metr a ve dvacátém roce může mít až dva metry. Na váze většinou přibývá ročně 1 – 3 kg. Sumec dokonce ve výjimečných případech dosahuje hmotnosti až 100 kg.

Kde sumce najdeme

Hlavními vodami, ve kterých se můžete se sumcem setkat, jsou horní části povodí řek Rýn a Labe. Jeho velký výskyt je také ve vodách východní části Evropy. Tyto vody patří k úmoří Černého a Baltského moře a Kaspického jezera. Nejlépe se mu daří v teplých nížinných oblastech.
Oblíbeným místem sumce jsou velké toky se stojatou vodu či s takovou, která má jen malý proud. Sumci vyhovuje bahnité dno s bujnou vegetací. Rád se totiž drží při dnu. Dává přednost členitému povrchu, který mu nabízí snadný úkryt.

Čím se sumec živí

Sumci přijímají rozmanitou potravu. Záleží na místě výskytu i na jejich věku. Mladší sumečci se živí zooplanktonem. Starší jedinci filtrují bahno, ze kterého dostávají červy, obojživelníky, plazy, korýše a další vodní savce, ale také vodní ptáky. Jde však o dravce, takže převažující složkou potravy jsou nejrůznější ryby. Pro lov má sumec uzpůsobené své čelisti, kterými dokáže potravy do prostorné tlamy nasát.

Rozmnožování sumců

Sumec pohlavně dospívá ve stáří kolem čtyř let. Samci jsou pohlavně zralý průměrně o rok dříve než samičky. Sumci se třou v párech. Nejvhodnější období je květen a červen. V této době má teplota vody 18 – 22 ℃, a to je pro ně ideální.
Chce-li se sumec velký rozmnožovat, přesouvá se z hloubky do větších přítoků. Pro rozmnožování volí klidnější vody pod podemletými břehy. Nejlépe v takových místech, ve kterých je dostatek kořenů a rostlin. Sumec se vytírá na kořínky stromů či na měkký travnatý porost. K tření dochází při poklesu barometrického tlaku, většinou před bouřkou.
Jikernačka má až několik desítek tisíc jiker, o které pečuje mlíčňák. Jeho hlavním úkolem je hlídat je. To ovšem není vůbec jednoduché. Sumci jsou nepřáteli mnohých ryb, a tak jich většina zahyne. Výtěr přebývá v hnízdech, které rovněž připravují samečci. Malý sumci připomínají pulce.
Plodnost sumce je ovlivněna potravou, kterou jikrňačka přijímá na jaře. Podle toho dozraje menší či větší počet plůdků. Vývoj jiker trvá cca 3 dny.

Chov sumců u nás

Sumec je u nás velmi ceněnou rybu a má velký hospodářský význam. Rybáři si ho často volí za svůj cíl, takže je u něj důležitá sportovně rybářská hodnota. U nás je poměrně dost sumců, což je dáno tím, že se nedá jen tak snadno chytit.
Sumec nemá však význam pouze pro sportovní rybaření. Svou funkci má i ve vodních plochách, ve kterých se nachází. Uplatňuje se tu jeho biomeliorační funkce. To znamená, že se živí méněcennými rybami, které se neloví.

Sumec a rybaření

Chystáte se rybařit a za cíl svého snažení jste si vybrali sumce? Pak potřebujete hodně štěstí a umu. Není snadné ho ulovit. Sumec je plachou rybou. Vyplaší ho hluk i světlo.
V mnohém vám pomůže znát místa, která sumci volí jako svůj úkryt. Úkryty musí opouštět, aby lovili potravu, a to je právě vaše šance.
A jaké zvolit rybářské potřeby? Záleží na tom, jak se ho chystáte lovit. Můžete zvolit pruty na plavanou, ale i na přívlač. Vlasec by měl být o tloušťce 0,40 – 0,60 mm. Na položenou můžete použít i silnější vlasec. Splávek by měl být větší a těžší. Nejčastěji se sumec loví dvěma výše uvedenými způsoby, ale můžete ho volit i dalšími loveckými způsoby, na které jste zvyklý. Vynechte však muškaření. To nezabírá.
A jakou nástrahu připravit? Je to jen na vás. Sumec není na potravu náročný. Stačí, aby to bylo živočišného původu. Nejčastěji se tedy používají žížaly, živé a mrtvé rybky, drůbeží střívka, hmyz, kousky masa atd.
A kdy je na lov sumce ta správná doba? O jeho ulovení se můžete pokoušet s prvním jarním oteplením a pokračovat můžete až do doby podzimního ochlazení. Pod teplotu 10 ℃ už nemáte šanci. Největší pravděpodobnost na úspěch máte do konce srpna.
Pokud chcete zvětšit své šance na úspěch, vydejte se na lov za teplého slunného počasí, nejlépe nějakého bouřkového dne. To ho můžete ulovit v jakoukoliv denní dobu. Jinak se doporučuje pro lov sumce volit časná rána či pozdní večery.